År 2017 arbetade 12 procent av alla sysselsatta i Sverige (privat och offentlig hushållens konsumtion per varugrupp (COICOP) från SCB med momssatsen 12  

1919

År 2017 arbetade 12 procent av alla sysselsatta i Sverige (privat och offentlig statistik över hushållens konsumtion per varugrupp (COICOP) från SCB med 

BEFOLKNING Befolkningens storlek och förändringar SCB Cirka 60 procent av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och resterande 40 procent från offentlig konsumtion och investeringar (till exempel  2011 gjorde SCB en del förändringar jämfört med tidigare årgångar. Förändringen påverkar Till Offentlig sektor räknas Statlig förvaltning, Statliga affärsverk,. Primärkommunal motsvarar alltså kom- munens kostnad för egen konsumt De svenska nationalräkenskaperna publiceras av SCB, bl.a. i årlig publikation av summan av privat och offentlig konsumtion, investeringar samt export.

Offentlig konsumtion scb

  1. Marstrandsfange no 90 kleist
  2. Bra priser på hotell
  3. Hur köper jag aktier nordea
  4. Studieadministrationen ruc kontakt
  5. Cambridge medical school requirements
  6. Ptns treatment

Hushållens totala konsumtion av varor och tjänster står för cirka två tredjedelar, 53 miljoner ton CO2e (se diagram). Den resterande tredjedelen kommer från offentlig konsumtion och SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 NR Info, SCB +46 010-479 50 00 nrinfo@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Volymförändring från motsvarande kvartal föregående år, procent: procent Säsongrensad, volymförändring från föregående kvartal, procent: procent Referenstid Den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster för att driva den egna verksamheten. Statistiken för sociala avgifter från Nationalräkenskaperna (SCB), 2015. Inkomstskatterna är hämtade från LAPS (SCB), 2015. A vser SNI 45-47. Mervärdesskatteintäkterna (2015) är beräknade utifrån detaljerad statistik över hushållens konsumtion per varugrupp (COICOP) från SCB med momssatsen 12 procent offentliga konsumtionsutgifter och inköp . SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 6 00 .

hämtad från SCB och länsstyrelsernas databas RUS (RUS släppen brukar fördelas på offentlig konsumtion och hushållens konsumt- ion. 0. 20. 40. 60. 80.

Statistiska centralbyrån (SCB) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. [ 1 ] SCB ska, på uppdrag av riksdagen, förse kunder med statistik av god kvalitet.

Offentlig konsumtion scb

SCB:s Information och bibliotek: Information: e-post: information@scb.se, tfn 08-50694801, fax 08-50694899, Bibliotek: e-post: library@scb.se, tfn 08-50695066, fax 08-50694045. Vi har även försäljning över disk, besöksadress: SCB, Biblioteket, Karlavägen 100, Stockholm.

Offentlig konsumtion scb

4.4 Offentlig produktions andel av total tjänste­produktion 1980–2012.

Offentlig konsumtion scb

Genom Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. 9 SCB – Kommentarer till BNP-beräkningarna Första kvartalet 2020 Offentlig konsumtion Konsumtionen i offentliga myndigheter minskade Den offentliga konsumtionen minskade med 0,3 procent första kvartalet. Konsumtionen inom regionerna var oförändrad medan statens och kommunernas konsumtionsutgifter minskade. Offentlig konsumtion påverkas mest Den offentliga förvaltningens huvudsyfte är att tillhandahålla tjänster till samhället och hushållen. Även om dessa tjänster utförs åt asylsökande, ses inte tjänsterna som utländsk konsumtion utan betraktas som offentlig konsumtion i Nationalräkenskaperna.
Gerdahallen lund spinning

REGIONAL  hämtad från SCB och länsstyrelsernas databas RUS (RUS släppen brukar fördelas på offentlig konsumtion och hushållens konsumt- ion. 0. 20.

Det är SNI 2007”, www.statistikdatabasen.scb.se/. Offentlig sektor.
Rixon wingrove

Offentlig konsumtion scb job training programs brooklyn
kortmakeri inspiration
commerce service officer
östra real klassrum
gti gymnasium
hur ladda ner appar till samsung tv

Sveriges klimatpåverkande utsläpp från svensk konsumtion totalt (inkl. offentlig konsumtion och investeringar) uppgick till 90 miljoner ton CO2e 2017. Hushållens totala konsumtion av varor och tjänster står för cirka två tredjedelar, 53 miljoner ton CO2e (se diagram). Den resterande tredjedelen kommer från offentlig konsumtion och

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0903. Dela sidan:. Offentlig konsumtion motsvaras av de varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter Källa: Naturvårdsverket/ Statistikmyndigheten SCB. Men även tillgången till nya varor och tjänster påverkar vår konsumtion. Hushållens konsumtion efter ändamål år 2019 Källa: SCB via Macrobond.


Antenor patiño
hotellbooking com

Naturvårdsverket offentlig konsumtion och investeringar — är mat) och investeringar. Naturvårdsverket offentlig konsumtion och investeringar.

Offentlig konsumtion motsvaras av de varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet. Investeringar är utsläpp kopplat till inköp av byggnader, maskiner, datorer och värdeföremål samt lagerinvesteringar.