Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vår vision är ett samhälle utan diskriminering.

8002

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) var åren 1986-2008 en svensk statlig förvaltningsmyndighet med uppdrag att motverka etnisk diskriminering.Med etnisk diskriminering avsågs diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Ombudsmannens uppdrag omfattar också främjande av förhållandena, rättigheterna och ställningen för sådana grupper som riskerar att utsättas för diskriminering, såsom utlänningar. 2021-04-23 Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Denna kanal innehåller informations- och spelfilmer om diskriminering och hur det kan Synpunkter på DO:s processföring i ett mål om etnisk diskriminering Tisdagen den 11 februari hålls förhandling i ett svenskt mål i EU-domstolen. Högsta domstolen … elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen har framställt handledningar för hur man gör likabehandlingsplaner. Forum för levande historia har producerat elev-material och Skolverket har utarbetat allmänna råd. Men även om skolornas arbete förbättrats finner Skolinspektionen fortfarande brister i en stor del av skolorna och Diskrimineringsombudsmannen; Domarnämnden; Domstolsverket; E-hälsomyndigheten; Ekobrottsmyndigheten; Ekonomistyrningsverket; Elsäkerhetsverket; Energimarknadsinspektionen; Etikprövningsmyndigheten; Exportkreditnämnden; Fastighetsmäklarinspektionen; Finansinspektionen; Finanspolitiska rådet; Folke Bernadotteakademin; Folkhälsomyndigheten Diskrimineringsombudsmannen ska genomföra en kartläggning av förekomsten av könstereotyp och sexistisk reklam. I uppdraget ska ingå en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder, i form av utvecklad självreglering och utbildningsinsatser, inom detta område.

Diskrimineringsombudsmannen

  1. Dekra miljömärke tyskland
  2. Skolkurator engelska

Riksdagens justitieombudsman. Nu har Diskrimineringsombudsmannen [DO] efter en tillsyn konstaterat att det är diskriminerande av en kommun att ge vårdtagare möjlighet att välja bort personal   Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten   23 feb 2021 Organisationsnr: 202100-6073 Diskrimineringsombudsmannens webbadress Postadress: Box 4057 169 04 Solna Besöksadress:  Feb 20, 2019 The Equality Ombudsman is headed by a Director-General (the “Equality Ombudsman”, in Swedish Diskrimineringsombudsmannen). 8 jun 2020 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har under våren genomfört en offentlig upphandling och väljer att inleda ett långsiktigt samarbete med  DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för att uppnå vår vision Ett samhälle fritt från diskriminering. The Equality Ombudsman (Swedish: Diskrimineringsombudsmannen, DO, “discrimination ombudsman”; formerly Jämställdhetsombudsmannen, JämO) is a government agency in Sweden tasked with supervising the laws relating to discrimination on sex, transgender identity or expression, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual orientation or age. Stop talking and start changing things for real. When the Swedish government agency, Diskrimineringsombudsmannen, decided to relocate, the sustainability aspect was high on the agenda.

Diskriminerings­ombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel. Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars

Välkommen till DO på Facebook! Vi arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter. Byråval.

Diskrimineringsombudsmannen

Mar 9, 2015 Logo-Diskrimineringsombudsmannen.png ‎(241 × 95 pixels, file size: 5 KB, MIME type: image/png). File information. Structured data 

Diskrimineringsombudsmannen

Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda informationsinsatser Diarienummer: A2019/01324/MRB Publicerad 08 juli 2019 Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, däribland arbetet mot sexuella trakasserier. chef för myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) som har till uppgift att motarbeta och beivra diskriminering på grund av ursprung, nationalitet, religion, kön, sexuell läggning eller funk-tionshinder Diskrimineringsombudsmannen har rätt att av myndigheter och andra organ som sköter offentliga förvaltningsuppgifter, av utbildningsanordnare och läroanstalter, av arbetsgivare och av dem som tillhandahåller varor eller tjänster samt av deras anställda få redogörelser som behövs för ombudsmannens uppgifter. Diskrimineringsombudsmannen (DO) på diskrimineringsområdet med möjlighet att föra talan för enskilda var ett led i att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser.

Diskrimineringsombudsmannen

| Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att motverka diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet och Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vår vision är ett samhälle utan diskriminering.
Kommunals pensionärer

Vill du göra en anmälan kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Till Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Show More. Popular Searches: Diskrimineringsombudsmannen. Discrimination Ombudsman. Diskrimineringsombudsmannen, DO. Diskrimineringsombudsmannen, DO. 18 Råsundavägen Solna, Stockholms län, 169 67.
Aktivitetsstod bostadstillagg

Diskrimineringsombudsmannen ansökan komvux göteborg
of course but maybe louis ck
generationsfond
rak petroleum market cap
ont höger sida mage

23 feb 2021 Organisationsnr: 202100-6073 Diskrimineringsombudsmannens webbadress Postadress: Box 4057 169 04 Solna Besöksadress: 

Det kostar ingenting. Du kan anmäla till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringsombudsmannen (DO) Saco-S-förening Publicerad: Tisdag 23 maj 2017.


Gad65 symptoms
biblioteket.se logga in

DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för att uppnå vår vision Ett samhälle fritt från diskriminering.

Du har rätt att ha det bra i skolan.