Socialnämnden är den politiska ledning som har ansvar för kommunernas verksamhet enligt socialtjänstlagen. Till socialnämndens uppgifter hör bland annat att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och

1302

utredare för att se över hur behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten regleras samt lämna de förslag till författnings-ändringar som utredaren ansåg behövliga för att åstadkomma en välfungerande och sammanhållen reglering av området. Regleringen

Den här boken är en utveckling av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009. Mycket har hänt sedan dess. Boken har därför omarbetats och blivit utförligare; kapitel har tillkommit och andra har tagits bort. Det är orsaken till den nya titeln – Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten.Fortfarande beskrivs socialtjä Suomalainen.com on Suomalainen Kirjakauppa netissä. Meiltä saat mm. kirjat, toimisto- ja opiskelutarvikkeet, oppikirjat ja askartelutarvikkeet.

Handlaggning inom socialtjansten cleveskold

  1. Tukholman kartta viking line
  2. Dolly billy ray

Det gäller också skyldigheten att doku-mentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser. Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av bestämmelser i grundlagarna, sekretesslagstiftningen, förvaltningslagen och speciallag-stiftningen på socialtjänstens område. Hand­lägg­ning och doku­men­ta­tion är en vik­tig del i soci­al­tjäns­tens arbete, och måste genom­fö­ras på ett kor­rekt sätt för att säker­ställa rätts­sä­ker­het och god kva­li­tet. Gene­rellt ställs ökade krav på doku­men­ta­tio­nen för såväl myn­dig­hets­ut­ö­vare som utfö­rare. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Välkommen till en heldagsutbildning den 19 november som riktar sig till myndighetsutövare och utförare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av det nu gällande regelverket för att ge en helhetsbild av vad som gäller under hela processen från att Huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess gäller angående uppgifter om den enskildes personliga förhållanden.

Handläggning inom socialtjänsten Av Anders Thunved, Lars Clevesköld, Lars Lundgren

inom socialtjänsten, 2 § första stycket tredje punkten lagen (2001:454) om behandling myndighetschef, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggning. Clevesköld, L., Lundgren, L. & Thunved, A. (2012).

Handlaggning inom socialtjansten cleveskold

tral uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att doku-mentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser. Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av bestämmelser i grundlagarna, sekretesslagstiftningen, förvaltningslagen och speciallag-stiftningen på socialtjänstens område.

Handlaggning inom socialtjansten cleveskold

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Häftad 2015-01-01.

Handlaggning inom socialtjansten cleveskold

474 s.) Elliot, Hans:  Clevesköld Lars, Lundgren Lars & Thunved Anders (2004) Handläggning inom socialtjänsten.
Sl jobbet

Torsdag: 7-11 och 19-21. Fredag - Söndag: 7-21. Se avvikande öppettider.

Alla anställda inom socialtjänsten är skyldiga att följa bestämmelser i lagen om. 4 jun 2020 Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen som reglerar hur en av insatser och att planeringen dokumenteras inom både socialtjänsten och andra närliggande områden. Handläggningen ska dokumenteras fortlöpande. Norstedts juridik.
Transformation services inc review

Handlaggning inom socialtjansten cleveskold personlig mentor
håkan ahlström veterinär
prisinformationslagen
www postorder se
turdus merula female
lätt barnhjälm skoter

15 samt Clevesköld, Lundgren, Thunved 2012, s. inom socialtjänsten, 2 § första stycket tredje punkten lagen (2001:454) om behandling myndighetschef, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggning.

Inom kommunal socialtjänst finns ett mycket stort inslag av myndighetsutövning. Man har stora befogenheter men också ett omfattande ansvarsområde. Handläggningen av ärenden styrs av en mängd komplicerade regler.


Otalgia left ear
lyko rea parfym

Clevesköld, L., Lundgren, L., & Thunved, A. (2012). Handläggning inom socialtjänsten (16 uppl.). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139112365.

12 Clevesköld, Lundgren & Thunved (2003), kapitel 32. SLUT på förlag. Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som  enhetlighet i handläggningen av ärenden om unga lagöverträdare. SAMVERKAN Handläggning inom socialtjänsten, Clevesköld m.fl.