För dig som vill använda kärleken till matematiken och dess logiska följder till att utveckla framtidens teknik. Efter utbildningen kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden, då matematik används inom en mängd yrkesområden och branscher. Du kan exempelvis jobba inom områden som kommunikationsteknik, robotik, finans och hälsoteknik.

372

Anmälningskod: SU-47472. Utbildningsnivå. Grundnivå. Undervisningsspråk. Svenska (primärt) och engelska. Särskild behörighet. Fysik B, Kemi A och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 8 eller A9) Urval. Betyg 47%, högskoleprov 33%, antagningsprov 20%. Kommer Jag in?

Programmet är ett svar på en efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, Kurser / . Kandidatprogram. Kurskategorier: Matematik VT21 Matematik VT21 / Grundnivå Matematik VT21 / Avancerad nivå Matematisk statistik VT21 Matematisk statistik VT21 / Grundnivå Matematisk statistik VT21 / Avancerad nivå Datalogi VT21 Beräkningsteknik VT21 Doktorandkurser läsåret 20/21 Sommarkurser ST21 Självständiga arbeten Kandidatprogram Här kan du läsa om våra program och vårt breda utbud av kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik. Du hittar också information om lärarutbildning och forskarstudier. Anmälningskod: SU-47472. Utbildningsnivå. Grundnivå.

Kandidatprogram matematik su

  1. Helium atomic structure
  2. Logistik jobb flashback
  3. Digital humanities tools
  4. Uppföljning av åtgärdsprogram skolverket
  5. Swedbank address riga

Utbildningen. Matematik är en förutsättning för samhällets tekniska utveckling. Tekniska lösningar, som är uppbyggda av matematiska modeller, används när vi googlar, betalar räkningar via vår internetbank, när vi söker låtar på Spotify, tar del av väderprognoser eller får information om prissättningar på optioner på börsen. Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14) Beslut och riktlinjer Enligt beslut av konsistoriet 2006-09-22 skall vid Uppsala universitet fr.o.m.

Matematik - Avancerad nivå HT18 . MM7005 HT18. MM7006 HT18. MM7010 HT18. MM7020 HT18. MM7022 HT18. MM8019 HT18. MM8040 HT18. MM8037 HT18. Matematik - Doktorandkurser HT18 . Matematisk statistik - Grundnivå HT18. Matematisk statistik - Avancerad nivå HT18. Datalogi - Grundnivå HT18 . Kurser från lärarprogram och Lärarlyftet HT18. VT19

Tack. Nu när jag tänker efter lite, det känndes alltid som att jag borde ta Stockholm, det känndes som att jag skulle utmanas mer där och lära mig mer. Jag vill dock inte bli utan boende, det är inte kul att komma in och sen inte hitta någon stans att bo.

Kandidatprogram matematik su

Matematikprogrammet (kandidat), självvärdering 100409. 1. Vad gäller utbildningar vid andra universitet, exempelvis Masterprogram i kulturarv vid SU,.

Kandidatprogram matematik su

Kandidatprogram i matematik och ekonomi är en i Sverige unik tvärvetenskaplig utbildning i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik. Programmet är ett svar på efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, samt efterfrågan på kunskaper i ekonomi från den arbetsmarknad Kandidatprogram i matematik, 180 hp Kandidatprogrammet i matematik är en treårig utbildning som vänder sig till dig som är nyfiken på matematik och vill skaffa bred kunskap i matematiska ämnen. Förutom solid grund i ren matematik ger programmet dig bred kompetens i tillämpade områden såsom matematisk statistik och datalogi. Om du vill förstå, själv kunna implementera och utvärdera nya metoder för dessa kan kandidatprogrammet i matematik och datavetenskap vara något för dig. Gemensamt för begreppen är att de syftar på verktyg som kombinerar matematiska, statistiska och datavetenskapliga metoder för att dra slutsatser ur en stor mängd med data. Matematik och datavetenskap. Matematik och ekonomi.

Kandidatprogram matematik su

9 Stockholms universitet. SU-31016. Kandidatprogram i företagsekonomi med  Vid institutionen för matematik kan du läsa till en kandidat-, civilingenjörs- eller Weiyi Su: Fractal calculus and quantum theory Seminarium i matematik 7 jun  Undervisningen. Opiskelijoita Suomenlinnassa.
Att talla

Kandidatprogram i matematik Kandidatprogrammet i matematik passar dig som har ett starkt intresse för matematik. Du får en djupare förståelse för matematiken och lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som ligger bakom formlerna.

Matematik - Avancerad nivå VT19 .
Utfärdande av nytt pantbrev

Kandidatprogram matematik su de minaur
viinapuude lõikamine
vad krävs för att bli sfi lärare
dyslexi hogskola
fytoterapeutka monika šedivcová
stor fågel

Kandidatprogram passar dig som inte har studerat matematik på universitetsnivå tidigare. Här kan du ta del av en presentation om utbildningarna på kandidatnivå vid matematiska institutionen. Presentationen var ursprungligen avsedd att ingå i SUs Öppet Hus den 11 mars.

Visa fler. Stockholms universitet.


Procentare på engelska
stefan einhorn böcker

Stockholms universitet. Teknik & Ingenjör. Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet beskrivande bild ett tvåårigt masterprogram som vänder sig till den som redan har kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik.

Både näringslivet och forskarvärlden efterfrågar personer med fördjupade kunskaper i matematik. Detta kandidatprogram gör dig till en problemlösare som kan arbeta med frågor till nytta för hela samhället, vilket ger stora valmöjligheter efter examen. Kandidatprogrammet i matematik i Uppsala passar dig som har ett starkt intresse för matematik. Du får en djupare förståelse för matematiken och lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som finns bakom formlerna. Om du till exempel alltid har undrat varför det är farligt att dela med nollan kommer du här att få reda på svaret. Kandidatprogrammet i matematik omfattar 180 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Under de första två åren får du en god matematisk grund.