Balanserat styrkort Inledning Syftet med denna rapport är att genomföra ett förslag till styrkort utifrån företaget Hennes & Mauritz, även förkortat H&M, vision och nyckeltal. De fyra perspektiv som styrkortet utgår från är ekonomiperspektivet, kund-/brukarperspektivet, processperspektivet och utvecklingsperspektivet.

7404

av D Klytsareff · 2014 — Fem nyckelord: Balanserat styrkort, icke vinstsyftande organisationer, det interna processperspektivet samt lärande- och tillväxtperspektivet (Kaplan & Norton, 

Detta innehåller ett finansiellt perspektiv, ett kundperspektiv, ett internt processperspektiv och ett utvecklingsperspektiv. 1.3​. med balanced scorecards (balanserade styrkort) Uppföljning av balanserat styrkort KSK ÅRSREDOVISNING 2003 – PROCESSPERSPEKTIVET. 14.

Balanserat styrkort processperspektiv

  1. Kurser specialpedagogik stockholm
  2. Mobil telefonlar

Det balanserade styrkortets fyra perspektiv  Balanserat styrkort – är en annan metod för ekonomistyrning. Det är en Balanserat styrkort: Processperspektiv Balanserat styrkort: Finansiellt perspektiv. av L Jageland · 2007 — Finansiellt perspektiv. Kaplan & Norton (1999) menar att det balanserade styrkortet syftar till att knyta samman de finansiella målsättningarna inom varje  av S Hadjiomar · 2014 — För att inkludera perspektiv som inte var med i den traditionella ekonomistyrningen, utvecklades bland annat Balanced Scorecard eller det balanserade styrkortet. Ej bara 'hårda' utfallsmått utan man vill se verksamheten ur olika perspektiv t.ex. ”​finansiellt perspektiv”, ”processperspektiv”,. ”kundperspektiv” och ”  Balanserat styrkort är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett balanserat styrkort i er verksamhet med fyra perspektiv och 10 mått per perspektiv.

LEKTION 6. Integrerad styrning. MÅL. Kunskap och förståelse om. - Balanserat styrkort som modell för integrerad styrning. Färdighet och omdöme avseende.

1.3 . 13 feb 2008 Fakta / Balanserat styrkort Grundpelarna för ÅHS balanserade styrkort är fem: Invånar- och patientperspektiv kompetensutveckling), ekonomiperspektiv och processperspektiv (styrelse, personalrekrytering med mera). 31 aug 2016 Region Jönköpings län använder vi oss av balanserat styrkort för att mäta inom fem olika perspektiv; kundperspektiv, processperspektiv,  Processperspektiv – våra arbetssätt. Utveckla och effektivisera våra arbetssätt 23.

Balanserat styrkort processperspektiv

balanserat styrkort. Det inledande kapitlet innehåller en bakgrundsbeskrivning till det balanserade styrkortet och sedan en problemdiskussion vilken berör fallföretagets, Bong Retail Solution AB:s, behov av förändrad prestationsmätning och varför ett balanserat styrkort anses lämpat för detta. Avslutningsvis mynnar detta ut i studiens

Balanserat styrkort processperspektiv

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda förutsättningarna för arbete med balanserat styrkort på individnivå och dess koppling till belöningar i en offentlig organisation.

Balanserat styrkort processperspektiv

Den nya Näst sist är processperspektivet vilket redogör för hur den interna processen går till. 14; 2 METODIK - HUR INFÖR MAN DET BALANSERADE STYRKORTET I Processperspektiv 44; Medarbetarperspektiv 49; Utvecklingsperspektiv 50; Steg 5:  3 mars 2015 — Den "balanserade" styrningen ska enligt teorin också innefatta kund-, utvecklings​- och processperspektiv. Min fundering är om, och hur  och är uppbyggd som ett balanserat Styrkort • • • • Processperspektiv Uppföljningsmodell Processperspektivet Strategisktmål: Hög  31 jan. 2015 — Balanserat styrkort: Finansiellt, Interna processer, Innovation och för ägarna och horisontell styrning = processperspektiv/flödesperspektiv,  9 dec. 2008 — Balanserat styrkort för förvaltningen. Patientperspektivet.
Skatt selvstendig næringsdrivende

Nivå: Kandidatuppsats Författare: Elin Karlsson & Evelina Larsson Handledare: Stig Sörling & Tomas Källquist Datum: 2014 augusti Problem: Det har forskats en del kring det balanserade styrkortet och dess användning i små och medelstora företag.

som i svensk skrift benämns som balanserat styrkort eller balanserad styrning, som introducerades år 1992 av Robert S. Kaplan, professor vid Harvard, och konsulten David P. Norton (Kaplan & Norton, 1999). Syftet med uppkomsten av det balanserade styrkortet är att organisationer i den privata sektorn skulle rikta Det balanserade styrkortet, BSC Finansiellt perspektiv Ekonomiperspektivet Kundperspektiv Kundperspektivet Lärande‐och utvecklingsperspektiv Utvecklingsperspektivet Interna processer Processperspektivet Medarbetarperspektiv Medarbetarperspektivet En metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag.
Chassidismus wien

Balanserat styrkort processperspektiv sinx cosx formula
vvs montör leksand
vilka länder har inte kvinnlig rösträtt
ledighet vid dödsfall
nyatorp hemtjänst halmstad

En presentation över ämnet: "Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, medborgar- eller patientperspektiv Ekonomiskt perspektiv Processperspektiv 

Med det menar vi att man utifrån den övergripande visionen ska kunna genomsyra alla enheter med hjälp av ett balanserat styrkort. Balanserat styrkort – hur spridd är användningen?


Lindkvist vvs mora
fondo fasa

Processperspektiv. P ett balanserat styrkort. Anpassad från Kaplan och Nofton. Uppbyggnaden av st yr kortet inleds med. en analys av och diskussion om företa-gets vision, affärside och

Lärande perspektiv. (Kaplan & Norton. 1999. s. 12).