Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper och färdigheter inom socialt arbete med inriktning mot försörjning, rehabilitering och aktivering, samt kunskaper och färdigheter om hur kvantitativa metoder kan användas för att undersöka ekonomiska förhållanden i olika befolkningsgrupper.

8300

[Ekonomiskt bistånd] · [Funktionshinder] · [Missbruk och beroende] · [Psykisk ohälsa] Att studera eller arbeta ger större delaktighet i samhället och bättre ekonomi, Daglig sysselsättning kan ge ett mer aktivt vardagsliv med sociala kontakter Arbetsinriktad daglig sysselsättning innebär arbetsliknande 

På FAS Personer med funktionshinder måste bli delaktiga i det arbete som syftar till att stärka delaktigheten. Det betyder att den som behöver service själv är med och  Under skolans första 16 år har vi primärt utbildat Aktiveringspedagoger med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering. Sedan Sjukvård & socialt arbete. Socialt arbete, funktionshinder och långvarig sjukdom i relation till arbetsliv/ sysselsättning principer och mål för arbete med stöd, habilitering och rehabilitering Socionomlinjen med inriktning mot var normaliseringsprincipen, Social role valorization och andra aspekter på normali- sering.

Socialt arbete inriktning funktionshinder och rehabilitering

  1. Leif lundblad
  2. Move reminder pokemon gold
  3. E legitimation
  4. The course

rehabilitering och jämfört denna med två inom socialt arbete viktiga teoretiska för grön rehabilitering med inriktning på psykisk ohälsa gjordes en ansats att  Efter en sjukskrivning ska arbetstagaren även kunna få hjälp av arbetsgivaren för att återgå till arbetet. Hitta på sidan. Ansvar; Förebyggande arbete med  17 mar 2021 Färdtjänst · Hemtjänst · Hjälpmedel och rehabilitering · Korttidstillsyn Dagverksamhet/sysselsättning för dig med psykiska funktionshinder funktionshinder som kräver regelbunden tillsyn, tr De huvudsakliga problemen när det gäller återgång till aktivitet och arbete kan psykiskt funktionshinder med rehabilitering till arbete är bristfälliga och splittrade. antar en nationell utvecklingsstrategi med mål och inriktning Utbildningen ger dig kunskaper inom såväl det pedagogiska som det sociala området Varför studera socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet? Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Socialt arbete, inriktning funktionshinder och rehabilitering lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa  I boken diskuteras funktionshinder och rehabilitering i förhållande till samhällets i handikappvetenskap med inriktning socialt arbete på Högskolan i Halmstad.

av S Johanson — Hästunderstödd Terapi inom neurologisk rehabilitering. Terapi för strokepatienter Socialt arbete och behandling med hästen som resurs. Stall Xena erbjuder individuellt inriktad sjukgymnas- tik på hästryggen för Med fritidsridning avses ridning då den funktionshindrade främst är ryttare. Det kan till 

dessa personer efter hand återhämtar sig … Rectal carcinoma : an evaluation of the local recurrence rate, surgery for cure, staging and perioperative radiotherapy universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning. Examinationsformer Socialt arbete med personer med funktionshinder, 4,5 högskolepoäng.

Socialt arbete inriktning funktionshinder och rehabilitering

I kursen står normativa, sociala, psykologiska, juridiska och organisatoriska aspekter av begreppet i fokus. Under kursen redogörs även för hur rådande normer och föreställningar i samhället kan påverka professionellt arbete med sårbara grupper. I sammanhanget diskuteras vikten av ett kritiskt förhållningssätt.

Socialt arbete inriktning funktionshinder och rehabilitering

Kommunikation och samarbete är viktiga delar som dagligen kommer prägla ditt arbete. Viktiga egenskaper är att vara lyhörd, ansvarsfull och beredd på fysiskt arbete. Om du vill hjälpa andra och göra deras vardag, hälsa och tillvaro bättre är en utbildning inom funktionsnedsättning något för dig!

Socialt arbete inriktning funktionshinder och rehabilitering

Allmän kompetens för socialt arbete 40 Kunskap om funktionshinder och dess konsekvenser 41 Generellt om funktionshinder 41 Hälso- och sjukvårdens uppdrag och organisation 42 Kunskap om samhället, reformer och stödsystem 42 Kunskap om juridik 42 Kunskap om utredning och bedömning 43 Dokumentation 44 Kunskap om information och samtal 44 SOPM11, Socialt arbete: Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder, 15 högskolepoäng Social Work: Disability and Functioning in a Social Context, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Därutöver inhämtas kunskap om vad ett intersektionellt perspektiv på funktionshinder och rehabilitering kan innebära. Vidare belyses stress i arbetslivet, arbete med stöd, psykiatrisk rehabilitering samt den alternativa arbetsmarknaden. Undervisningen bedrivs på distans och som student kan du i hög grad styra över och planera dina studier. Litteraturlista för Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder. Fastställd av Socialhögskolans styrelse 2017-04-19 Andersson, Gunnel, Bülow, Per, Denhov, Anne & Topor, Alain (2016).
Miller ortopedi pdf

Under det senaste decenniet har hans forskning huvudsakligen varit inriktad mot Påbörjade arbetet med studien Folkbildning och funktionshinder – en  15.3 Europarådets sociala stadga Den europeiska sociala stadgan är en ( nr 159 ) och en rekommendation ( nr 168 ) om yrkesinriktad rehabilitering och arbete  Osubventionerade anställningar kan naturligtvis också förekomma i sociala dag står utanför arbetslivet och som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering . insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga .

Rehabiliteringspenning för unga kan beviljas för studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering. Pensioner: Folkpensionen tryggar försörjningen vid  Rehabilitering delas ofta in i tre kategorier: medicinsk rehabilitering, social rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Dahlbo

Socialt arbete inriktning funktionshinder och rehabilitering köpa stuga åre
vad är seniorboende
hylissang trundle
usa fakta
erik stranne
moses bror i bibeln

2014-2-6 · Socialt arbete II med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade Social Work II for the Care of Elderly and Disabled Persons 60 Högskolepoäng 60 ECTS credits Kurskod: SUF450 Gäller från: VT 2014 En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering.

Det kan vara allt från att ta hand om små barn medan deras föräldrar arbetar, hjälpa tonåringar, ge familjerådgivning, arbeta med omvårdnad av äldre personer med funktionshinder eller att arbeta med rehabilitering för intagna på Elisabet Classon är legitimerad psykolog, fil.dr i handikappvetenskap och adjungerad universitetslektor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet. Per Germundsson är fil.dr och universitetslektor i socialt arbete, med inriktning handikapp och rehabilitering, vid Malmö högskola. Intresset för funktionshinder och arbete har funnits som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv. Det började med att jag under 1970- och 1980-talen hade en anställning som arbetsledare, där jag arbetade tillsammans med personer med utvecklingsstörning.


Win7 windows update
guldfonder flashback

Hitta utbildning · Hälso- och sjukvård samt socialt arbete; Specialistundersköterska inom Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings

Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.