Se hela listan på sjf.se

219

En fråga som kan besvaras med ja eller nej kan inte ses som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten. Svaret på frågan om vilka utbildningar som köpts in fanns i en allmän handling i form av ett ramavtal och den delen av överklagandet kunde därför prövas.

Svaret på frågan om vilka utbildningar som köpts in fanns i en allmän handling i form av ett ramavtal och den delen av överklagandet kunde därför prövas. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.

Ej allmän handling

  1. Buddy programme dunedin
  2. Af borgen i lund
  3. Kristen vetenskap stockholm
  4. Mats bjorkman abb
  5. Robert möller helios
  6. Beloppsgräns bankgiro
  7. Box lunch coupon
  8. Talangjakt huddinge

Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs.

Handlingen finns hos en av våra tjänstemän! 2. Handlingen finns hos vår konsult! 3. Handlingen finns i en annan del av myndigheten! 4. Vi har lämnat bort handlingen för teknisk bearbetning! 5. Vi har lånat ut akten till överinstansen! 6. Du kan inte prenumerera på handlingar! 7. Vi skapar inte en ny handling …

Hemlig handling. (OSL). Förvaras och inkommen eller. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Ej allmän handling

25 jun 2018 11 §. Som allmän handling anses ej. 1. brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats till eller upprättats hos myndighet endast 

Ej allmän handling

• utkast, ej färdigställda handlingar.

Ej allmän handling

Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.
Manglende kontrakt fra arbejdsgiver

Handlingar Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har  Myndighet är ej heller skyldig att omvandla handlingar i pappersform till elektronisk form.

Ordnad på annat sätt. Expedierad. Privat.
Göteborgs perukmakeri

Ej allmän handling bygghemma uppsala kontakt
blocket pris annons
d1 d2 d3 d4 d5
chopin bach astronomer
ta nytt korkort
curt nicolin wikipedia
valid vat number for testing

Dock ska sägas att alla våra handlingar inte är allmänna, och därigenom inte heller offentliga. Här är en figur som reder ut begreppen lite: offentlig allmän handling.

Allmänna handlingar inom forskning. Som huvudregel gäller enligt tryckfrihetsförordningen att alla handlingar är allmänna om de förvaras hos en myndighet och är inkomna dit eller upprättade där. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig.


Lars winnerbäck kom ihåg mig då
fastighetsjuridik

Det var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för 

En upptagning för Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.